THIẾT KẾ IN ẤN SÁCH, TẠP CHÍ, CATALOGUE (P.1)

Bài viết Phần 1 này sẽ giúp bạn đọc hiểu các khái niệm về đóng sách, tạp chí, catalouge,…Khi hiểu rõ các khái niệm này sẽ thuận lợi hơn trong việc lên ý tưởng nội dung  và thiết kế sản phẩm #1. Cấu tạo cuốn sách Cấu tạo chung của một cuốn sách hoặc tạp … Đọc tiếp THIẾT KẾ IN ẤN SÁCH, TẠP CHÍ, CATALOGUE (P.1)